Privacy-en cookieverklaring

Privacy & cookieverklaring

Deze privacy & cookieverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Studio1 verwerkt enkel de door u verstrekte gegevens bekomen via het contactformulier op de website van Studio1. Studio1 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw bericht

WAAROM Studio1 GEGEVENS NODIG HEEFT

Studio1 verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch vragen of opmerkingen te kunnen beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden. Daarnaast kan Studio1 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdrachtovereenkomst.

HOE LANG Studio1 GEGEVENS BEWAART

Studio1 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Studio1 verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

Studio1 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hiervoor werd een bewerkersovereenkomst afgesloten. De aldus verkregen informatie wordt anoniem verstuurd aangezien uw IP-adres gedeeltelijk wordt gemaskeerd. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Studio1 te kunnen verstrekken. Hoewel ‘gegevens delen’ werd uitgezet in het Google Analytics account kan Google deze informatie mogelijks aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Studio1 heeft hier verder geen invloed op. Studio1 heeft Google geen toestemming gegeven om via Studio1 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering versturen naar via het contactformulier van Studio1. Studio1 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Studio1 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Studio1 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Studio1 via het contactformulier.

COOKIES

Studio1 gebruikt eigen, functionele cookies. Daarnaast zijn er cookies afkomstig van Google Analytics. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bewaard worden op je toestel om ervoor te zorgen dat de site een betere gebruikerservaring biedt. Cookies bewaren voornamelijk gebruikersvoorkeuren en voorzien geanonimiseerde tracking data voor ‘third party’ toepassingen zoals bv. Google Analytics. Cookies verbeteren voornamelijk de gebruikerservaring, maar indien je dat verkiest kan je cookies blokkeren op deze website en op andere websites. De meeste effectieve manier om dit te doen, is door cookies te blokkeren in je browser. Hieronder vindt u instructies voor de meest gebruikte moderne browsers:

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN – VERBOD OP REPRODUCTIE

Alle foto’s op deze website zijn en blijven eigendom van Studio1 en mogen onder geen enkel beding gereproduceerd worden.